Wegbeheerders ondersteunen met de Data Top 15

Het project

In het landelijke project ‘Digitalisering Mobiliteitsdata’ heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Data Top 15 in het leven geroepen. Dit houdt in dat alle wegbeheerders voor 2024 vijftien data-items correct en volledig moeten vastleggen en bijhouden. Enkele voorbeelden van data-items uit deze Top 15 zijn het in kaart brengen van dynamische en statische parkeervoorzieningen, het tijdig en correct registreren van werkzaamheden en evenementen, het up-to-date houden van logistieke gegevens zoals voorkeursroutes en beperkingen, het bijhouden van het bordenbestand en het vastleggen van fietsdata.

 

Iv helpt wegbeheerders bij het vaststellen van ontbrekende data, het controleren en aanvullen van de data-items en adviseert over het beheerproces. In 2022 en 2023 heeft Iv de provincies Noord-Holland en Flevoland ondersteund in het Data Top 15 team. Vanaf 2023 helpen wij provincie Noord-Brabant bij het borgen van 3 data-items, zowel op inhoud als op beheer van de data. Zo ondersteunen we meer dan 60 gemeenten met het in kaart brengen van hun infrastructuur en het borgen van data-items voor de Data Top 15.

De uitdaging

De uitdaging ligt in het ondersteunen van wegbeheerders bij het adequaat vastleggen en beheren van de vereiste data-items en ook in het helpen inzien van nut en noodzaak hiervan. Dit vereist niet alleen technische expertise in data-analyse en ICT, maar ook een goede communicatie en diepgaand begrip van mobiliteit en ruimtelijke planning om de gegevens effectief te interpreteren en toe te passen.

De impact

Door het vastleggen van 15 data-items kunnen wegbeheerders hun mobiliteitsbeleid beter en efficiënter uitvoeren. Met de data is het mogelijk om op nieuwe manieren met mobiliteit om te gaan. Zo kunnen wegbeheerders effectiever reageren op de behoeften van de samenleving en de uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel