Duurzame BBV Zeeland

Het project

ProRail streeft naar een duurzame samenleving door de trein als vervoersmiddel aantrekkelijker te maken. Dit vereist een uitbreiding van de spoorcapaciteit, waarvoor grondige aanpassingen aan het spoor nodig zijn, inclusief de bovenbouwvernieuwingen (BBV’s). BBV’s omvatten de vernieuwing van spoorstaven, dwarsliggers en ballast over diverse locaties. Iv speelt een belangrijke rol in dit project door zowel ProRail als de aannemers te ondersteunen bij het opstellen van de vereiste documenten en plannen, inclusief de uitvoeringsbegeleiding.

De uitdaging

De grootste uitdaging voor Iv in dit project ligt in de technische en duurzaamheidsaspecten. De circulaire benadering, vooral bij de pilot in West-Brabant en Zeeland, verlangt een innovatieve aanpak: het hergebruiken van materialen van eerdere BBV’s zonder in te boeten op veiligheid en efficiëntie. Hier is een grondige herziening van de bestaande richtlijnen en een nauwe samenwerking tussen alle partijen voor nodig om te voldoen aan de duurzame ambities van ProRail. Het balanceren tussen het voldoen aan technische specificaties en het streven naar duurzaamheid, wat een aanzienlijke afwijking van de standaardpraktijk betekent, is hierbij een uitdaging.

De impact

Door de focus op het hergebruiken van materialen wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan het verlagen van de CO2-uitstoot, maar wordt ook de weg vrijgemaakt voor duurzamere spoorinfrastructuurprojecten in de toekomst. Het project dient als een voorbeeld van hoe circulaire principes toegepast kunnen worden in de praktijk.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel