GRIP: ondersteuning dataspoor ProRail

ProRail

Het project

ProRail beheert het uitgestrekte spoorwegnet van 7000 kilometer, met dagelijks meer dan 1 miljoen reizigers en meer dan 6500 treinritten. Om een soepele operatie te blijven waarborgen, werkt ProRail samen met Geodan, RPS en Iv. Binnen de samenwerkingscombinatie GRIP zullen zij de komende acht jaar de benodigde informatie verkrijgen en bijhouden. Hierbij verzorgt RPS de kadastrale gegevens en kartering, is Iv verantwoordelijk voor de inwinning van geodetische data en absolute geometrie en Geodan voor het geomaatwerk en de absolute geometrie. “De samenwerking met deze partijen stelt ons in staat om de assets beter te begrijpen en effectiever onderhoud te plannen, waardoor storingen verminderen en onderhoudsbudgetten beter beheerst worden”, aldus Roelof Boekhold, productmanager Geo bij ProRail.

De uitdaging

Het implementeren van een Europees veiligheidssysteem, nieuwe geluidsreductie-eisen, impactanalyses op de omgeving en risico’s op het spoor zijn verschillende uitdagingen waar ProRail mee te maken heeft. Daarnaast is een beleidsspeerpunt van ProRail om treinen frequenter over hetzelfde spoor te laten rijden. Dit vereist inzicht in waar dit mogelijk is zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid. Het streven naar innovatie en verbetering vormt een belangrijk aspect binnen ProRails datastrategie. Zo voert ProRail nu nog vijf mobilisaties per jaar over het spoor uit met de inzet van helikopters. Maar dit zijn grote en kostbare operaties en hiermee is de date niet altijd up-to-date. Daarom is het zeer interessant om drones toe te passen voor het inwinnen van data.

De impact

Het verzamelen van data is cruciaal om het te kunnen koppelen aan de specifieke uitdagingen en doelstellingen van ProRail, zodat er echt vooruitgang kan worden geboekt. Als ProRail precies weet wat er buiten in het areaal staat en hoe alles eruit ziet, beschikken aannemers sneller over de juiste informatie om analyses te maken op het onderhoud en de uitvoering daarvan. ProRail heeft veel data beschikbaar en is al op de goede weg met het vindbaar en toegankelijk maken van al die informatie, maar zou hier graag nog doeltreffender en procesmatiger mee willen werken. De samenwerkingscombinatie GRIP helpt ProRail daarbij. De focus van GRIP ligt in eerste instantie op het vastleggen van de eigendomsregistratie van het areaal van ProRail. Daarna wordt gewerkt aan het verhogen van de datakwaliteit. Zo speelt GRIP een belangrijke rol bij de dagelijkse informatie-uitwisseling tussen ProRail en haar aannemers over infrastructurele projecten. Als alle data, bijvoorbeeld van het spoor, straks gecombineerd wordt, behoort ook het maken van digital twins tot de mogelijkheden. Op basis van zo’n model kan ProRail met kunstmatige intelligentie veranderingen in het spoorsysteem voorspellen op basis van de realtime data die wordt ingewonnen. Daarmee kunnen verschillende onderhoudsscenario’s worden opgesteld, wat resulteert in effectievere beheer- en onderhoudsoplossingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Arno, directeur Assetmanagement, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Arno een bericht
Arno Willems