Gedetailleerde inspecties op offshore platformen

Het project

In het kader van de energietransitie en duurzaamheidsdoelen vanuit het Klimaatakkoord van Parijs, wordt het gebruik van fossiele brandstoffen de komende jaren steeds verder afgebouwd. Veel platformen staan daarom op de lijst om ontmanteld te worden. Dat wil zeggen: de complete infrastructuur, de topside en het jacket moeten worden verwijderd. Met het uitvoeren van gedetailleerde inspecties op offshore platformen, kan worden bepaald hoe ze veilig en efficiënt kunnen worden ontmanteld. Deze inspecties richten zich op het beoordelen van de huidige staat, het berekenen van de afmetingen en het gewicht en het bepalen van de ‘centre of gravity’ van de topside en het jacket.

De uitdaging

De belangrijkste uitdaging bij deze inspecties ligt in het verzamelen van nauwkeurige en uitgebreide informatie over het offshore platform. In de tijd dat platformen werden geplaatst, werd er in het design geen rekening mee gehouden dat ze ook weer verwijderd zouden moeten worden. Ook kunnen tijdens de levensduur onderdelen zijn bijgebouwd of juist liftpunten zijn weggehaald. Het is daarom belangrijk dat wordt gecontroleerd of de praktijk overeenkomt met beschikbare tekeningen, rapporten en foto’s. Dit gebeurt vaak onder uitdagende omstandigheden op zee en beperkte toegang tot de locatie. Inspectieteams moeten rekening houden met de complexe aard van offshore platformen, die vaak verschillende structurele ontwerpen en componenten bevatten. Een offshore platform kan zomaar 5000 ton wegen (daar zouden meer dan duizend vrachtwagens voor nodig zijn) en tóch is het met de technieken en constructies die Iv bedenkt, mogelijk dat in één geheel te vervoeren.

 

De impact

Door gedetailleerde inspecties uit te voeren, kunnen veilige en efficiënte methoden worden ontwikkeld voor de ontmanteling van offshore platformen. Dit draagt bij aan het verminderen van veiligheidsrisico’s voor personeel en de milieu impact. De inspecties helpen de mogelijkheden voor hergebruik of recycling van materialen te identificeren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Jaco, directeur Consult, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3100 of stuur een bericht.

Stuur Jaco een bericht
Jaco van der Schans