Monitoring vervoer gevaarlijke stoffen

Het project

Onder regie van Rijkswaterstaat wordt de Tweede Kamer periodiek geïnformeerd over het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Iv verzorgt al geruime tijd de metingen en rapportages van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Jaarlijks worden videoregistraties gemaakt op ongeveer 50 locaties, waarbij de ADR-bebording automatisch wordt herkend en geanonimiseerd verwerkt. Iv classificeert de registraties naar verschillende stofcategorieën en berekent jaarintensiteiten, die vervolgens worden verwerkt in gestandaardiseerde rapportages voor ambtenaren en politici.

De uitdaging

Het adequaat monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen vereist niet alleen technische expertise, maar ook strikte naleving van regelgeving en protocollen. Het verzamelen, verwerken en analyseren van data op een consistente en nauwkeurige manier is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid en het informeren van relevante instanties.

De impact

Dit langlopende project is een voorbeeld van de expertise en continu groeiende vaardigheden van Iv op het gebied van dataverzameling, -analyse en -rapportage. Door het systematisch in kaart brengen en presenteren van informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen, draagt Iv bij aan een beter begrip van de situatie en ondersteunen we besluitvorming op het gebied van veiligheid en mobiliteit.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel