Fietsambitie Bergeijk

Het project

Iv heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Bergeijk de ‘Fietsambitie Bergeijk’ ontwikkeld, een initiatief van de gemeente Bergeijk om dé fietsgemeente van Brabant te worden. Onze rol was om de knelpunten te inventariseren in het huidige fietsnetwerk en om een variantenstudie uit te voeren voor de zes hoofdverbindingen. Per verbinding is vastgesteld welke variant het beste scoort op veiligheid, comfort en directheid. Daarnaast is de haalbaarheid van de varianten onderzocht in de vorm van kosten, procedures en draagvlak. Vervolgens is bepaald welke verbindingen de meeste fietspotentie kennen en het meest bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en het comfort van de fietsers. Vervolgens heeft Iv drie verbindingen uitgewerkt in een civieltechnisch ontwerp met kostenraming.

De uitdaging

De uitdaging lag in het identificeren van ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur van Bergeijk en het selecteren van passende oplossingen. Factoren als veiligheid, comfort, haalbaarheid en draagvlak in de lokale gemeenschap speelden hierbij een cruciale rol.

De impact

Met de ‘Fietsambitie Bergeijk’ heeft Iv geholpen bij het versterken van Bergeijk als fietsgemeente. Door het identificeren van knelpunten en het uitvoeren van een variantenstudie voor hoofdverbindingen, zijn passende oplossingen gevonden die hebben bijgedragen aan een verbeterde mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid in Bergeijk. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen gehad voor de lokale gemeenschap, maar heeft ook de duurzaamheid en gezondheid bevorderd.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel