Ontwikkeling van CycleRAP voor fietsveiligheid

Fietsers op wegen in Amsterdam

Het project

Op initiatief van de ANWB heeft Iv samengewerkt aan de ontwikkeling van CycleRAP. Deze methode heeft als doel de veiligheid van fietsers te verbeteren door inzicht te bieden in de veiligheid van fietsinfrastructuur en wegen. CycleRAP classificeert fietspaden en wegen op basis van veiligheidsscores, die een indicatie geven van het risico op ongevallen voor fietsers. Deze scores worden berekend door systematisch de fietsinfrastructuur in kaart te brengen, gebruikmakend van actueel beeldmateriaal van de weg. Iv heeft dit ontwikkeld en toegepast voor provincie Fryslân. Lees hier het rapport. 

De uitdaging

Het ontwikkelen van CycleRAP vereiste diepgaande kennis van fietsveiligheid en wegkenmerken. Het proces omvatte het verzamelen van gedetailleerde gegevens over fietspaden en wegen, evenals het analyseren van deze gegevens om betrouwbare veiligheidsscores te produceren. Hierbij werd onze eigen ontwikkelde 3D-scanauto ingezet om nauwkeurige metingen te verkrijgen. Uit de data wordt een puntenwolk gegenereerd van de omgeving met de exacte locatie van alle objecten. De weg wordt per 25 meter geanalyseerd op 34 wegkenmerken.

De impact:

CycleRAP biedt een gestandaardiseerde manier om de veiligheid van fietsinfrastructuur te beoordelen en identificeert gebieden waar verbeteringen nodig zijn. Hierdoor kunnen beleidsmakers en wegbeheerders gerichte maatregelen nemen om de fietsveiligheid te vergroten en de risico’s voor fietsers te verminderen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel