Variantenstudie nieuwe verbinding tussen Arkel en Gorinchem

Het project

Aan de Arkelsedijk in de Lingewijk in Gorinchem worden nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Om deze woningen goed bereikbaar te maken, wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd voor autoverkeer, fietsers en voetgangers, inclusief een brug van ongeveer 70 meter lang. Deze brug is essentieel voor de ontsluiting van de wijk en het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsverbindingen. Iv werd ingeschakeld om een variantenstudie uit te voeren en stakeholders actief bij dit proces te betrekken.

De uitdaging

Iv moest een balans vinden tussen technische haalbaarheid, kosten, verkeersveiligheid, duurzaamheid en omgevingsimpact. Een extra uitdaging was het creëren van draagvlak bij diverse stakeholders, zoals omwonenden, Schuttevaer, het hoogheemraadschap, commissies en wijkpanels, om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing breed werd gedragen.

De impact

Iv ontwikkelde 15 varianten voor de nieuwe brug, waarvan er vijf verder zijn uitgewerkt na input van stakeholders. Dit resulteerde in een goed onderbouwd schetsontwerp dat voldoet aan de behoeften van mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid en zorgt voor een betere toegankelijkheid van de nieuwbouwwijk. De realisatie van de nieuwe brug heeft impact op de bestaande infrastructuur en de bereikbaarheid, maar ook op de beeldkwaliteit.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel