Duurzaam ontwerp Schipholbrug A9

Het project

De Rijksweg A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt verbreed en toekomstbestendig gemaakt, met veel oog voor groene inpassingen. Eén van de grootste uitdagingen binnen dit megaproject is de nieuwe Schipholbrug. Iv is dé ontwerppartner binnen het consortium VEENIX voor ‘package east en west’ en maakt in opdracht van het Spaanse FCC Construcción het voorlopige- en definitieve ontwerp én het uitvoeringsontwerp voor de Schipholbrug. Doel is daarbij om zoveel mogelijk materialen van de bestaande Schipholbrug te hergebruiken. Ook is er ruimte gereserveerd voor de inpassing van ecozones in de onderdoorgangen van de Schipholbrug. 

De uitdaging

Het project bij de A9 is complex, omdat er binnen stedelijk gebied wordt gewerkt en ruimte dus schaars is. Ook moet het verkeer op de A9 ten allen tijde doorgang vinden. Dat maakt dat het ontwerpen van de eindsituatie en het ontwerpen van de bouwfasering zeer complex is. Als ontwerppartner is Iv niet alleen verantwoordelijk voor het technische ontwerp en projectmanagement, maar speelt ook een sterke rol in de uitvoeringsbegeleiding. De planning, bouwfasering, samenwerking met andere (ontwerp)partners onder FCC en de technische uitwerkingen vragen veel expertise en afstemming. Dit maakt dat het project een hoog risicoprofiel kent. De civiele delen van de Schipholbrug worden zoveel mogelijk hergebruikt en verbreed. De bestaande basculekelder, fundering, pijlers en brugdekken worden aangepast, versterkt en verbreed en de brug krijgt nieuwe elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, een nieuwe bedienruimte en twee nieuwe brugvallen. 

De impact

Vanzelfsprekend zorgt een verbrede A9, inclusief de nieuwe Schipholbrug, voor een betere doorstroming en bereikbaarheid. Bovendien zal de toekomstbestendige Schipholbrug de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de (vaar)wegverbinding vergroten, wat economische groei en regionale ontwikkeling bevordert van Schiphol, Amsterdam en Almere.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk?

Wouter, directeur Infra en tevens COO van Iv, gaat hier graag over met je in gesprek! Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een bericht.

Stuur Wouter een bericht
Wouter van der Wiel